Skip to content

Tiltak for berging av hubro

NRK skriver om hvordan en skal bidra til å berge hubroen fra utrydding.

Hubroen er utsatt for å bli grillet når den slår seg ned i høyspentmaster. Dette jobber en med å finne en løsning mot. Artikkelen beskriver et prøveprosejtk i Lurøy, på Sleneset, hvor det blir satt opp pinner fuglene kan sitte på for å unngå kontakt med strømledningene.

Vår lokale kjentmann og fotograf Frode Johansen har tatt bildene i artikkelen!

NRK/Nordland/Denne sittepinnen skal unngå hubrogrilling

Comments are closed.